Gabriel Rubio-Valladolid
Cap de Servei de Psiquiatria de l’Hospital 12 de Octubre de Madrid (Espanya) i catedràtic de Psiquiatria per la Universitat Complutense de Madrid. Posseeix una dilatada experiència en l’àmbit assistencial i clínic en pacients dependents de l’alcohol. Ha desenvolupat programes terapèutics integradors, que busquen facilitar el treball cooperatiu en l’àmbit sanitari i social, per a la continuació de cures de les persones dependents de l’alcohol
alcohol

Els tractaments per a la dependència de l'alcohol amb més èxits són els multidisciplinars, que inclouen dimensions psicològiques, sociològiques i mèdiques. S'ha de considerar la recuperació com la culminació d'un procés de canvi.
0