Isabel Mateu 6POSTS

Directora del Jardí Botànic de la Universitat de València.

101-71

És ben sabut que les pluges abundants porten bones flora-cions. Aquest any és especialment prolífic, ja que a la

0
Isabel Mateu

Conscient de la importància dels boscos, el Jardí Botànic de la Universitat de València està portant a terme una àmplia campanya de conscienciació ciutadana.
0

S’entén per flora apícola el conjunt d’espècies vegetals, silvestres o conreades, capaces d’atraure les abelles, les quals n’obtenen el seu aliment.
0