Rafael Garcia-Molina

Catedràtic de Física Aplicada a la Universitat de Múrcia (Espanya). Investiga la interacció de partícules carregades amb la matèria, teòricament i mitjançant simulació, per tal d’estudiar com els projectils dipositen la seua energia en diferents materials. Desenvolupa projectes d’ensenyament i divulgació de la física mitjançant tota mena de recursos, els quals han sigut seleccionats i guardonats en diverses edicions de «Ciencia en Acción» i «Science on Stage». El 2016 va rebre el Premi d’Ensenyament i Divulgació de la Física (modalitat Ensenyament Universitari), per part de la Reial Societat Espanyola de Física i la Fundació BBVA. Membre de l’Acadèmia de Ciències de la Regió de Múrcia. Actualment, és director de la Revista Española de Física i editor adjunt de la Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias.

ciència recreativa en un Club de Ciència infantil

Actualment, la ciutadania interessada en temes científics té al seu abast nombroses vies per a accedir-hi, des dels formats clàssics dels llibres i les revistes de divulgació, passant per programes televisius o radiofònics, fins a les plataformes i xarxes de la internet social.

0
Jorge Mira

Ressenya de l'obra ¿A qué altura está el cielo? de Jorge Mira, guanyadora del Premi Ciencia en Acción al millor material didàctic.
0
«La ciencia en el punto de mira», de Jorge Mira

No és habitual que un professor universitari siga presentador de la televisió (Cifras e letras, de Televisió de Galícia), coordinador d’un programa de divulgació científica que té l’honor de comptar amb destacats premis Nobel com a convidats (ConCiencia), col·labo-ra-dor de premsa i, a més, desenvolupe amb excel·lència la seua tasca d’investigació i docència.
0