Roberto García-Roa
Doctor en Biologia i socioecòleg (Girona). Membre emèrit de l’Institut d’Estudis Catalans. Fotògraf de natura i conservació. Entre altres guardons, el seu treball fotogràfic ha guanyat tres vegades el Premi Capturing Ecology, organitzat per la British Ecological Society.

El comerç d'espècies silvestres produeix un gran cabal econòmic a escala mundial. La regulació d'aquest comerç té moltes complexitats a tindre en compte.

0

L'empatia per altres organismes disminueix com menys emparentats amb nosaltres en l'arbre de vida estiguen. La fotografia pot canviar aquesta percepció humana.
0
Valenciolenda fadaforesta

La descripció de la «fada dels boscos valencians» o Valenciolenda fadaforesta, una nova espècie, i gènere, per a la ciència.
0

El turisme enfocat a la recerca de fotografies amb animals salvatges ha portat a un augment del maltractament animal en els últims anys.
0

La catalogació d'espècies com a fluorescents augmenta cada dia i l'ús de llanternes ultraviolades pot ajudar-nos a trobar aquelles que estan actives durant la nit.
0

El barret fa referència a la nostra incapacitat per a veure la pèrdua de biodiversitat global i la fragmentació dels hàbitats, reflexiona el fotògraf.
0
rates penades

A les rates penades se’ls ha situat en la diana per exercir com a reservoris naturals de patògens zoonòtics que causen malalties com la ràbia o l’ebola.
0
pregadeu

Mitjançant l’ús d’un flaix extern situat per davall de la fulla i aprofitant la textura d’aquesta, vaig retratar en el seu entorn a aquest pregadeu.
0

Les serps se serveixen del ball captivador de les llengües per a recol·lectar un còctel de substàncies químiques amb les quals desxifrar el seu entorn.
0

El baobab ha de fer front a la pèrdua d’hàbitat a causa de l’agricultura, l’escassetat d’aigua, les malalties i la desaparició de disseminadors.
0