Roberto García-Roa
Investigador en Biologia Evolutiva a la Universitat de Lund (Suècia). Fotògraf de natura i conservació. Entre altres guardons, el seu treball fotogràfic ha guanyat tres vegades el Premi Capturing Ecology, organitzat per la British Ecological Society.

La catalogació d'espècies com a fluorescents augmenta cada dia i l'ús de llanternes ultraviolades pot ajudar-nos a trobar aquelles que estan actives durant la nit.
0

El barret fa referència a la nostra incapacitat per a veure la pèrdua de biodiversitat global i la fragmentació dels hàbitats, reflexiona el fotògraf.
0
rates penades

A les rates penades se’ls ha situat en la diana per exercir com a reservoris naturals de patògens zoonòtics que causen malalties com la ràbia o l’ebola.
0
pregadeu

Mitjançant l’ús d’un flaix extern situat per davall de la fulla i aprofitant la textura d’aquesta, vaig retratar en el seu entorn a aquest pregadeu.
0

Les serps se serveixen del ball captivador de les llengües per a recol·lectar un còctel de substàncies químiques amb les quals desxifrar el seu entorn.
0

El baobab ha de fer front a la pèrdua d’hàbitat a causa de l’agricultura, l’escassetat d’aigua, les malalties i la desaparició de disseminadors.
0