«Don’t Even Think About It», de George Marshall

95-84

Don’t Even Think About It. Why Our Brains Are Wired to Ignore Climate Change. George Marshall. Bloomsbury. Nova York, 2014. 262 pàgines.

El canvi climàtic és un dels grans reptes ambientals a què s’enfronta la nostra societat en l’actualitat, i la comunitat científica és unànime sobre la manera com el seu impacte es deixa notar ja en tots els racons del planeta. I així i tot, per què no fem res per posar-hi remei? Per què no iniciem ja una transició cap a un mode de vida més sostenible? Per què el canvi climàtic no és prioritari en l’agenda de la majoria de polítics? O per què, especialment als EUA, el negacionisme climàtic té tanta força? Partint d’aquestes qüestions, George Marshall planteja aquest llibre com una reflexió sobre els diferents mecanismes mentals, culturals i socials pels quals tendim a ignorar un problema, tot i conèixer-lo i conèixer les conseqüències que té.

Des de diferents perspectives, l’autor va dibuixant l’escenari en el qual ens situem. Un escenari marcat per un problema complex, amb múltiples lectures, i que fa necessari que elaborem una narrativa per a acostar-no-hi. I ací és on, segons l’autor, entren en joc els biaixos d’assimilació i de confirmació, que fan que escollim la forma d’interpretar el canvi climàtic que millor s’adiu amb el nostre esquema mental en funció dels nostres coneixements i posicions previs. L’opinió dels nostres familiars i amics també tindria molt a veure amb la manera com afrontem el canvi climàtic, així com els discursos dels mitjans de comunicació i fins i tot el comportament general de la societat.

Però, entre totes les qüestions que va repassant el llibre sobre com evitem pensar en el canvi climàtic, n’hi ha una que sembla la clau. Tal i com diu l’autor, «de totes les possibles combinacions de pèrdua i benefici, el canvi climàtic conté la més desafiant: requereix pèrdues concretes a curt termini amb l’objectiu de mitigar pèrdues incertes a llarg termini». Així doncs, el llibre llança una idea suggeridora: no acceptem el canvi climàtic per evitar l’ansietat que ens provoca i els canvis profunds que requereix. En resum, tal i com ho diríem en llenguatge col·loquial, preferim mirar cap a l’altre costat.

George Marshall aconsegueix un llibre interessant i amè, gràcies als seus 42 capítols breus centrats en diferents formes en què ignorem el canvi climàtic, tots amanits d’històries o anècdotes en primera persona del mateix autor. Aquests exemples se centren principalment en els EUA o el Regne Unit, un aspecte que en ocasions pot provocar una certa sensació de distància en el lector no anglosaxó, però que ens deixa no poques històries curioses, com l’entrevista de l’autor amb membres del Tea Party, o fins i tot dades esgarrifoses, com el fet que els científics climàtics siguen objectiu dels grups neonazis nord-americans. A més, el llibre no es queda només en l’anàlisi de la situació, sinó que fa una proposta –recollida en l’últim capítol a mode de conclusió– sobre com revertir aquest procés i evitar que continuem ignorant el canvi climàtic.

Un llibre que constitueix una reflexió interessant sobre la nostra manera d’actuar davant un problema complex com aquest i que ens obliga precisament a no apartar la mirada del canvi climàtic, per a intentar posar les claus sobre les quals cal actuar amb rapidesa per tal d’aconseguir una resposta contundent de la societat davant el canvi climàtic. Perquè, tal com ens recorda l’autor, «el canvi climàtic està ocorrent ara i ací».

© Mètode 2015 - 84. Què és la ciència? - Hivern 2014/15

Cap de redacció de la revista Mètode.