‘Handbook of the mammals of the world’, editat per Don E. Wilson, Russell A. Mittermeier i Thomas E. Lacher

Tots els mamífers del món

Reunir les 6.500 espècies de mamífers que habiten el nostre planeta en una sola col·lecció de llibres: aquest és el repte assumit fa una dècada per l’editorial de Lynx, amb l’ornitòleg Josep del Hoyo al capdavant. El resultat han estat nou volums de gran format d’un miler de pàgines cadascun, publicats al llarg del decenni. L’equip ja comptava amb l’experiència d’elaborar el Handb­ook of the Birds of the World, que va ocupar setze volums, i diria que ens trobem davant d’obres mimètiques.

Handbook of the mammals of the world.  Don E. Wilson, Russell A. Mittermeier i Thomas E. Lacher (Eds.) Lynx Edicions. Barcelona (2009-2019). 9.000 pàgines.

La seva singularitat rau en el caràcter exhaustiu, de manera que en els diversos grups que es van tractant hi trobarem totes les espècies conegudes: Carnívors (I), Ungulats (II), Primats (III), Mamífers marins (IV), Marsupials i monotremes (V), Lagomorfs i rosegadors I (VI), Rosegadors II (VII), Insectívors, peresosos i lèmurs voladors (VIII) i Ratpenats (IX).

De cada família s’explica la sistemàtica, morfologia, ecologia, reproducció, comportament, alimentació, relacions amb l’home i estat de conservació. Tot això està il·lustrat amb nombroses fotografies (unes 500 a cada volum) seleccionades per Del Hoyo i els també ornitòlegs José Luis Copete i Albert Martínez-Vilalta. Són de gran qualitat, solen mostrar algun aspecte del comportament i tinc la satisfacció d’haver-hi contribuït. La bellesa de les imatges fa que contemplar-les sigui tot un plaer per al naturalista.

La fitxa de cada espècie inclou els noms (científic, anglès, francès, alemany i castellà); taxonomia (vicissituds que ha sofert, incloent-hi sinònims, nomenclatures antigues i diferents combinacions amb altres gèneres); subespècies (amb la localització de cadascuna); descripció (els trets morfològics més característics, ben detallats i explicant les diferències amb espècies semblants); hàbitat (els ambients en què viu l’espècie); recursos alimentaris (depredació, tipus de preses, etc.); patrons d’activitat (diürna, nocturna o crepuscular); desplaçaments i organització social (àrea d’influència, jerarquia, estructura dels grups, moviments, etc.); cria (tot allò relacionat amb la reproducció); estatus i conservació (abundància de les diverses poblacions, indicant les que estan en perill, així com les perspectives de recuperació), a més d’una bibliografia que ens permet ampliar informació amb uns quants milers de referències.

Cada fitxa es complementa amb un mapa de la distribució geogràfica que resulta molt útil perquè s’ha confeccionat amb molta cura i recull les cites disperses. Els dibuixos estan agrupats en làmines, la qual cosa permet comparar les espècies i subespècies. Són de molta qualitat i, excepte els de primats (obra de Stephen D. Nash), la majoria han estat realitzats per Toni Llobet, la qual cosa evita el problema de la diversitat d’estils quan hi ha diferents autors. L’excepció és el volum dels ratpenats, en què participen set dibuixants diferents.

Una obra de referència, escrita pels màxims especialistes del món i de consulta obligatòria per a zoòlegs, però també per a molts col·lectius, com ara el de fotògrafs de natura, ja que podran identificar les espècies que han fotografiat sigui on sigui el lloc del planeta on hagin viatjat. No és exagerat dir que ens trobem davant de l’esforç editorial més gran realitzat sobre el tema dels mamífers.

© Mètode 2021 - 109. El segrest de la voluntat - Volum 2 (2021)

Doctor en Ecologia i Evolució, escriptor, professor i fotògraf de natura (Barcelona).