Etiqueta: biodiversitat

The grounds of science

L'anuari del 2019 se centra en la necessària comunicació de la biotecnologia, la biodiversitat com a concepte dinàmic i les relacions entre màquines i humans en el segle XXI.

plantes del futur
Plantes del futur

Nova convocatòria per a la recepció d'articles de la revista Mètode. El monogràfic del número 104 (volum 1 de 2020) estarà dedicat a les plantes del futur davant els reptes de la humanitat. Data límit d’enviament (ampliada): fins al 15 de juliol de 2019.

El mapa de la biodiversitat

La riquesa d’espècies no és homogènia en l’espai i normalment presenta diferències quan comparem diferents llocs. Aquestes diferències solen respondre a gradients d’un o més factors que creen patrons espacials de biodiversitat i depenen de l’escala.

Què entenem per diversitat?

El concepte de diversitat biològica ha evolucionat des del mer recompte d’espècies a càlculs més sofisticats que tenen en compte les abundàncies relatives i fins i tot el temps de divergència evolutiva entre espècies. En el curs d’aquesta evolució, les formes de mesurar la diversitat ben sovint s’han manllevat d’altres disciplines.