Estàndards

Els maons de la complexitat

Sense estàndards, el món, tal com el coneixem, no seria possible. L’establiment d’estàndards i normes internacionals i supraculturals ha estat un factor clau en l’enginyeria i en el desenvolupament de les societats industrials. Malgrat els èxits evidents en el disseny electrònic i mecànic, altres àrees tecnològiques ofereixen dificultats en l’aplicació d’estàndards. En l’àmbit de la biotecnologia i la biologia sintètica –que pretén un enfocament de l’enginyeria aplicat als éssers vius–, tot i que l’extensió dels estàndards és desitjable, encara està per demostrar que es puguen generalitzar.

Aquest monogràfic repassa aspectes sociològics i científics de l’estandardització i s’endinsa en les facetes més problemàtiques de l’establiment de normes universals, especialment en l’àmbit biològic. Són possibles els estàndards en biologia sintètica? Quines són les limitacions a la universalització de l’ús de parts modulars i intercanviables en el context cel·lular? Podria ser que el món biològic es resistís a l’establiment de normes de la mateixa manera que aquests intents no han progressat en l’àmbit de l’enginyeria de programari? I en el cas que algun tipus d’estàndard fos d’aplicació en biologia sintètica, quines serien les seues qualitats exigibles en un entorn de ciència oberta i d’investigació i innovació responsable?

© Mètode 2020 - 105. Estàndards - Volum 2 (2020)

Catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de València (Espanya), membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans i soci fundador de Darwin Bioprospecting Excellence, SL (Parc Científic de la Universitat de València). Explica metabolisme als estudiants de biotecnologia i, com a membre del grup de Biotecnologia i Biologia Sintètica, els seus interessos investigadors inclouen la bioprospecció, la modelització metabòlica i la història de les idees sobre l’origen natural i la síntesi artificial de vida.

Investigador de la Universitat de València (Espanya) en el grup de Biotecnologia i Biologia Sintètica de l’Institut de Biologia Integrativa de Sistemes I2SysBio (Universitat de València – CSIC) i president de Darwin Bioprospecting Excellence, SL (Parc Científic de la Universitat de València). Entre els camps que investiga hi ha la bioprospecció en ambients hostils a la cerca de microorganismes d’interès industrial, així com diversos aspectes del desenvolupament de la biologia sintètica com a disciplina emergent. Actualment és el coordinador del projecte europeu H2020 BioRobooST, que agrupa vint-i-set institucions públiques i privades d’Europa i sis socis d’Àsia i Amèrica amb l’objectiu d’impulsar un procés internacional d’estandardització en biologia sintètica.