Experiment de ciència. Il·lustració: Hugo Salais

El realisme que apreciem en l’animació de pel·lícules o videojocs es basa en recursos sofisticats basats en la mecànica teòrica i resolent en temps real les equacions físiques del moviment.

0
Xiquetes flotant a l'espai

Atreveix-te amb el nou repte que proposa la física Chantal Ferrer en la nova entrada de «Caiguda lliure», al voltant de la ingravidesa dels cossos i la percepció del pes, la qual prové de les forces que sustenten l'objecte.
0
Pila de Volta

La història de la relació entre els corrents elèctrics i els fenòmens magnètics tingué una difusió imparable en acadèmies i universitats, però també en presumptes teràpies i espectacles macabres.
0

Les lleis de la reflexió expliquen com ens veiem projectats en superfícies com els espills, ens conta Chantal Ferrer Roca en aquesta nova entrada.
0

En ressonància, encara que la força que es transmet a l’objecte siga relativament petita, en fer-ho amb la freqüència adequada, aquest oscil·la amb gran amplitud.
0

Si un imant penja d’un fil, s’alinea sempre en la mateixa direcció, encara que no hi haja un altre imant a prop. És una brúixola i respon al magnetisme terrestre.

0

En el segle XVII era difícil aconseguir i mantindre un buit parcial. En el XXI, el repte és aconseguir en laboratori un ultrabuit com mai es va poder somiar aleshores.
0

Perquè hi haja so, ha d’haver-hi una font vibrant, un medi transmissor que propaga la vibració a una certa velocitat i un receptor que, en arribar l’ona, es posa en vibració.
0

La longitud d'un pèndol determina el seu únic ritme d'oscil·lació i no hi ha manera d’obligar un pèndol a oscil·lar a un ritme diferent del propi.
0
illustr palletes estiu

Amb materials senzills com ara botelles de plàstic, palletes, plastilina i xeringues es poden observar molts fenòmens interessants sobre la pressió en l’aire i l’aigua.

0
zeus

Laura Bassi, física mentora de Galvani, o Benjamin Franklin ja sabien que els llamps que abans van ser de Zeus eren iguals a les espurnes del llom dels seus gats.
0
il·lustració arquimedes banyista siracusa

L’historiador de la ciència Alexander Koyrè va resumir el treball científic del segle XVI com una comprensió gradual de les obres d’Arquimedes.
0
illustració gran hugo salais fona

De probable origen paleolític i present en les més remotes civilitzacions, la fona és antiga i ubiqua no solament com a arma, també com a paradigma del moviment circular.
0