Chantal Ferrer Roca
Directora del Departament de Física Aplicada i Electromagnetisme de la Universitat de València.
Pila de Volta

La història de la relació entre els corrents elèctrics i els fenòmens magnètics tingué una difusió imparable en acadèmies i universitats, però també en presumptes teràpies i espectacles macabres.
0

Les lleis de la reflexió expliquen com ens veiem projectats en superfícies com els espills, ens conta Chantal Ferrer Roca en aquesta nova entrada.
0

L'autor del llibre pretén acostar al gran públic la seua interpretació personal de la física quàntica, amb un estil interdisciplinari i humanista.

0

Si deixem caure una boleta observarem que la velocitat de la caiguda no és constant sinó que s'accelera, més enllà de la seua massa.
0

En ressonància, encara que la força que es transmet a l’objecte siga relativament petita, en fer-ho amb la freqüència adequada, aquest oscil·la amb gran amplitud.
0

Si un imant penja d’un fil, s’alinea sempre en la mateixa direcció, encara que no hi haja un altre imant a prop. És una brúixola i respon al magnetisme terrestre.

0

En el segle XVII era difícil aconseguir i mantindre un buit parcial. En el XXI, el repte és aconseguir en laboratori un ultrabuit com mai es va poder somiar aleshores.
0

Perquè hi haja so, ha d’haver-hi una font vibrant, un medi transmissor que propaga la vibració a una certa velocitat i un receptor que, en arribar l’ona, es posa en vibració.
0

La longitud d'un pèndol determina el seu únic ritme d'oscil·lació i no hi ha manera d’obligar un pèndol a oscil·lar a un ritme diferent del propi.
0
illustr palletes estiu

Amb materials senzills com ara botelles de plàstic, palletes, plastilina i xeringues es poden observar molts fenòmens interessants sobre la pressió en l’aire i l’aigua.

0