Els punts calents d’endemicitat

La definició d'endemisme porta, gairebé des de la formalització del concepte i ús de la paraula, un component implícit de subjectivisme. Aquest fet ha motivat periòdicament una oberta controvèrsia entre distints autors a l'hora de definir quines són les dimensions que han de tenir les àrees dels organismes per ser considerats endemismes.

0
Post Feature Image

L’arbre mil·lenari de la Mediterrània

L’olivera és una espècie identificada amb la Mediterrània. És una planta que demana condicions ecològiques particulars i la vàlua dels seus productes l’han convertida en un arbre emblemàtic.

0

Retrobar la natura del litoral valencià

Article que argumenta la necessitat de recuperar i protegir àrees naturals del litoral valencia, i descriu les accions que ja s'han fet per a aquest fi.

0
Post Feature Image

Redescobrir la costa

Introducció al monogràfic sobre la costa mediterrània on es pretén donar una visió integral de la gestió i la problemàtica actual del litoral valencià.

0
Cullera

Costa

L'explotació immediata de la costa com un recurs, està produint danys irreversibles en els seus ecosistemes i també en la mateixa morfologia de la costa. Aquests danys esdevenen dramàtics pel que fa a la vida vegetal del litoral.

0