Estructures en la muntanya. Camins i vies verdes

Les muntanyes valencianes ofereixen una varietat excepcional de rutes per a fer excursions, tant a peu com amb la bicicleta.

0

El repoblament del Pirineu català: desig o realitat?

Més de dos-cents pobles han sigut abandonats al pirineu català al llarg del segle XIX i principis del XX. Perquè? Què podem fer per remediar-ho?

0

Aquells que van a fer palma… els segadors de palma d’Olocau

D'on ve l'expressió «anem a fer palma»? perquè les plantes més populars a la valència rural eren l'espart i el margalló? tot açò i més, en aquest article

0

Habitar la muntanya

El desenvolpuament històric de les ciutats ubicades entre muntanyes o a gran altura: de masovers i masos, de guardar la rabera i cultivaar pataques

0

Els paisatges del fred

Què feien els nostres avantpassats per mantindre frescs els aliments? Tot açò ens ha dut una herència que cal mantindre.

0

Paisatge i pedra en sec a Mallorca

La permanent necessitat d'augmentar el terreny agrícola ha produït un augment del terreny de pedra en sec a Mallorca. Dels avantatges i inconvenients en parlem en aquest article.

0

Terres marginals, abandó del camp i erosió

El abandó de terres provoca, al llarg del temps, una erosió profunda al terreny. Exposem les conseqüències d'aquest abandó i exemples concrets al nostre territori.

0

Paisatges de l’oblit

El món rural valencià ha patit un abandonament considerable al llarg del segle. Què podem fer per pal·liar els efectes de l'urbalització actual? com podriem millorar el nostre entorn rural?

0

Entrevista a Enric Guinot

Desxifrem gràcies a Enric Guinot, l'arquitectura del molí valencià: les seues arrels, els molins mes ben conservats i la promoció i difussió de la història d'aquests edificis, quasi desconeguts.

0

Entrevista a Lionel Martorell Torres

Descobrim els misteris de la trashumància en Espanya de la ma d'un experimentat pastor. Les rutes, les característiques i els beneficis de la cran de les ovelles transhumants en aquesta entrevista.

0