Etiqueta: paisatge

Habitar la muntanya

El desenvolpuament històric de les ciutats ubicades entre muntanyes o a gran altura: de masovers i masos, de guardar la rabera i cultivaar pataques

Entrevista a Enric Guinot

Desxifrem gràcies a Enric Guinot, l'arquitectura del molí valencià: les seues arrels, els molins mes ben conservats i la promoció i difussió de la història d'aquests edificis, quasi desconeguts.

Entrevista a Lionel Martorell Torres

Descobrim els misteris de la trashumància en Espanya de la ma d'un experimentat pastor. Les rutes, les característiques i els beneficis de la cran de les ovelles transhumants en aquesta entrevista.