Ángel Romero Martínez
Investigador postdoctoral del departament de Psicobiologia. Universitat de València.
Hannibal Lecter

El personatge d'Hannibal Lecter és caracteritzat per una elevada intel·ligència i una gran serenitat. Però Lecter seria una excepció, ja que la psicopatia sol implicar una menor intel·ligència tant general com emocional.

0