Manuel Chicharro Santamaría

Catedràtic de Química Analítica de la Universitat Autònoma de Madrid.

Laboratori química

Quan pensem en el paper que ha tingut la química des de fa segles en el desenvolupament de la societat, així com en l’evolució

0