‘Ciencia próxima’, de Xosé A. Fraga

Història de la ciència a la Corunya

portada ciencia próxima

Ciencia próxima
Episodios sobre a cultura científica na área coruñesa
Xosé A. Fraga 
Espacio Cultura editores. La Corunya, 2019. 368 pàgines.

A finals de 2019 va aparèixer un nou llibre del destacat historiador de la ciència gallec Xosé Antón Fraga Vázquez, que és de gran interès tant pel que fa al seu contingut com per la seva gènesi. L’obra recull setanta-set episodis d’història de la ciència ocorreguts a la ciutat de la Corunya o als seus voltants, que relaciona amb els grans moviments de la ciència que es desenvolupaven a tot el planeta, i que mostren els seus amplis coneixements en aquests camps.

Aquests episodis d’història de la ciència havien anat apareixent al diari corunyès La Opinión entre els anys 2014 i 2019 en gallec, en una iniciativa que seria molt interessant que fos imitada per diaris d’altres contrades. Ara els trobem agrupats en un llibre però amb algunes diferències: estan traduïts al castellà, ordenats cronològicament i acompanyats de nombroses il·lustracions. Aquests canvis faciliten la lectura a aquells que poden tenir dificultats per entendre el gallec, i la fan més agradable amb l’acompanyament de dibuixos i fotografies; a més, ajuden a localitzar episodis esdevinguts en un període concret.

La tasca de divulgació fuig de les hagiografies i ens aproxima a la humanitat dels personatges, alhora que fa una important tasca de recuperació de memòria històrica parlant-nos de destacades figures d’aquelles terres silenciades i sovint oblidades. També recupera la història completa d’alguns personatges que desenvoluparen la seva activitat durant el franquisme i dels qui s’ha blanquejat part de la seva història, el que, tot i ser de justícia, no sempre ha estat molt ben rebut per determinats sectors acadèmics gallecs. També es mostra especialment crític amb la discriminació que han patit i que encara pateixen les dones científiques, i ho exemplifica en diferents casos. I posa de relleu la necessitat de conservar en condicions òptimes els arxius, la documentació i les instal·lacions que es conserven de l’activitat científica.

En els darrers episodis del llibre, els que tracten de la ciència coetània, s’allunya una mica de la història de la ciència per aproximar-nos a la divulgació científica. Ens hi parla de les institucions científiques que desenvolupen la seva activitat a la ciutat de la Corunya i del treball dels investigadors corunyesos, el que pot ajudar a fer que l’entorn social on desenvolupen la seva activitat valori la seva important tasca. Alhora que destaca les seves aportacions, crítica les dificultats que tenen a causa de les limitacions quant al finançament, i especialment la greu fuga de cervells que fa que molts dels joves investigadors formats a la ciutat no tinguin oportunitat de poder tornar a la seva terra, el que sabem que també passa en major o menor mesura a tots els territoris de l’Estat.

Una petita crítica que podem fer a l’obra és la repetició d’algunes dades en diferents episodis, un fet inevitable si tenim en compte la gènesi del llibre. El que sí que crec que seria una estimable aportació seria incloure un índex onomàstic que permetés una ràpida localització dels diferents personatges. Xosé Fraga continua publicant a La Opinión nous episodis d’història de la ciència que espero que aviat podrem veure en una nova edició ampliada d’aquesta obra.

© Mètode 2020 - 105. Estàndards - Volum 2 (2020)
Centre d’Història de la Ciència (UAB).