Colección divulgación (CSIC), de diversos autors

Colección divulgación (CSIC)

Colección Divulgación
Diversos autors
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. / Madrid, 2006-2008. Entre 100 i 234 pàgines.

En una societat en què la ciència cada vegada té més incidència en el nostre dia a dia, la divulgació científica es converteix en una necessitat perquè els ciutadans puguen crear-se opinions contrastades sobre els processos que viu el nostre entorn i sobre els avenços que es van aconseguint als centres de recerca. Amb aquest objectiu, el de crear una societat informada sobre qüestions científiques, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) va crear el 2006 la «Colección Divulgación». Una sèrie de llibres que el 2008 rebia el Premi Mètode de Divulgació, que patrocina aquesta revista dins del certamen Ciencia en Acción, en reconeixement a la seua qualitat tant en els continguts com en la presentació.

Tal com diu el president del CSIC, Carlos Martínez, en la introducció del primer dels llibres, dedicat al canvi global, els esforços realitzats pels diferents centres i instituts de recerca «seran inútils si no compten amb la complicitat de la societat. El primer pas per a despertar aquesta complicitat és conèixer, perquè sense coneixement no pot haver-hi reacció». I per fer accessibles aquests continguts a tothom i poder provocar aquesta complicitat, els llibres estan íntegrament –i gratuïtament– disponibles en pdf en la pàgina web del CSIC.

Actualment, la col·lecció, editada per l’àrea de Cultura Científica del CSIC, compta vuit números publicats: Cambio global: Impacto de la actividad humana sobre el sistema Tierra, Nuevos materiales en la sociedad del siglo xxi, La gripe aviar: ¿Una nueva amenaza pandémica?, Un viaje al cosmos en 52 semanas, Claroscuro del universo, Doñana: diversidad y ciencia, Invasiones biológicas i Guadamiar: ciencia, técnica y restauración. Temes tots que, d’una manera o altra, estan molt lligats a l’actualitat científica i que certament desperten dubtes, i sovint recels, en el públic general.

Què és el canvi global, com funciona la biosfera, quins són els tipus de galàxies, com s’introdueixen les plantes invasores o quines són les característiques dels planetes del Sistema Solar són només alguns exemples de les qüestions que s’analitzen en els llibres. Aquesta col·lecció vol respondre aquestes preguntes que sorgeixen al voltant de qüestions científiques, però també vol plantejar-ne de noves i despertar l’interès en el lector. I tot això d’una manera eminentment divulgativa i acompanayat d’esquemes, imatges i gràfiques que fan dels exemplars llibres visuals, atractius i de fàcil lectura.

Una de les característiques interessants d’aquesta col·lecció és que els autors són investigadors en actiu de centres del CSIC. Cada volum té al darrere tot un equip de científics que, des de la seua experiència diària de recerca, exposen els elements clau de la qüestió central de cada un dels llibres. El fet que els autors provinguen no només de centres diferents, sinó en alguns casos també de camps científics diversos –ecologia, sociologia, ciències mediambientals…– ajuda a donar un enfocament pluridisciplinar que sens dubte enriqueix els textos i els dota d’una major eficiència a l’hora de transmetre al lector una visió àmplia del tema. Un exemple de com els científics i investigadors poden fer arribar a la societat els fruits del seu treball.

© Mètode 2009 - 63. Les pors a la ciència - Número 63. Tardor 2009

Cap de redacció de la revista Mètode.