«Exploració, joc i reflexió», de Joandomènec Ros

132b-53

Exploració, joc i reflexió Assaigs sobre ciència. Joandomènec Ros. Pagès Editors, Lleida, 2006. 380 pàgines.

Joan Domènec Ros, professor d’Ecologia de la Universitat de Barcelona i gran divulgador de la ciència, ens presenta en aquest darrer llibre una recopilació dels seus escrits d’altres temps amb textos més recents. Aquesta barreja resulta interessant perquè recorre amb gràcia, i amb un llenguatge viu i molt ric, temes que van des de la recerca científica a la docència universitària, passant per la divulgació de la ciència i fent menció en últim lloc a personatges rellevants (amb més o menys repercussió) del món de la ciència/ ecologia, com ara Charles Darwin, Stephen J. Gould, Edward O. Wilson i Ramon Margalef.

Com he dit, Ros ha recollit en aquest llibre articles d’opinió, assaigs en diaris i revistes, capítols de llibres, ponències en congressos i simposis, etc., els ha unit amb altres de nous, ho ha uniformitzat tot quant a estil, els ha donat un caire de divulgació científica, i els ha organitzat en sis apartats on tracta sobre ciència, societat i política, sobre universitat i recerca, i sobre divulgació de la ciència, en els tres primers capítols. A continuació, ha unit en el capítol quart una miscel·lània d’escrits intercalant temes més seriosos amb altres de més «festius» (com l’autor mateix anomena) i que jo qualificaria tots ells de curiosos. Reuneix també un conjunt de textos interessants (capítol 5) sobre la seua especialitat: l’ecologia marina. En el darrer capítol, el més extens de tots, fa un recor­regut sobre l’obra dels Home(not)s de ciència que han estat Darwin, Gould, Wilson i Margalef, incidint en la seua influència en el món de la ciència, i de la divulgació, en les controvèrsies que han originat, etc.

Cal destacar la bona reflexió que l’autor fa sobre ciència bàsica (o pura) i aplicada, molt adient en el panorama actual d’implantació de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, on regnen criteris «mercantilistes». També reflecteix molt bé el canvi d’actitud dels estudiants universitaris al llarg dels temps; retrata perfectament aspectes anecdòtics de la vida dels científics. Si cap docent
i científic vol veure reflectit el món en què viu no hauria de deixar de llegir aquest llibre, però també és recomanable per al lector general a qui interesse la ciència, saber quina recerca es fa en les universitats i altres centres d’investigació de l’estat espanyol, l’ensenyament superior i la seua influència en la societat, la influència (o no) sobre la política, etc.

Joandomènec Ros ha fet amb la seua trajectòria de docent, investigador i divulgador de la ciència el que diu el títol del seu últim llibre: ha treballat molt amb els seus estudis d’ecologia, principalment d’ecologia marina –exploració–, ha pensat molt sobre el que ha fet, ha dedicat molt del seu temps a escriure –reflexió–, però sobretot es nota que gaudeix molt del que fa –joc.

© Mètode 2011 - 53. Cartografia - Primavera 2007

Professora d’Ecologia, Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva (UV).