Anna Mateu

Cap de redacció de la revista Mètode.

Fernando Sapiña

El subtítol no pot ser més escaient. Prometeu, el més famós dels titans, és protagonista d’alguns dels mites més suggeridors de la mitologia clàssica. Prometeu forma part essencial del mite del naixement de la tecnologia. Havent posat el foc de nou a disposició dels homes, el seu nom quedà associat per sempre en la nostra cultura a la capacitat humana per a usar el foc (l’energia), activitat a la qual ens hem aplicat de manera frenètica i desconsiderada al llarg dels segles i molt en particular durant l’últim. I tal com ens assenyalen els mites, això no pot fer-se sense conseqüències ni sense pagar un preu.
0