José Pío Beltrán

Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes (UPV-CSIC)

El coneixement científic es va començar a democratitzar amb la difusió de les troballes en llengües vulgars, en principi, accessibles a tots.
0
93portada-48

En La invasió dels ultracossos es planteja una vertadera transgènesi: se suggereix un suposat origen de la raça humana format per hibridació d'éssers vinguts

0

[caption id="attachment_15232" align="alignleft" width="200"] El somni de LucreciUna història de la llibertat del pensament Martí DomínguezProa. Barcelona, 2013. Premi Carles Rahola d’assaig 2013.

0

Ciència i poesia engloben conceptualment dues maneres, dues mirades pròpies de l’home, per comunicar amb els altres allò que pretenem saber sobre nosaltres i

0

© CSICAlguns dels científics protagonistes del joc Les plantes de la nostra vida. D'esquerra a dreta: Johann Wolfgang von Goethe, Matthias

0
62-55

Des que a final del segle xix Gregor Mendel va descobrir les lleis de l’herència dels caràcters dels éssers

0
114-55

Espècies vegetals objecte d'estudi per a la producció de biocombustibles (d'esquerra a dreta i de dalt a

0
107-70

The Restless Plant és una obra pòstuma de Dow Koller, professor de l'Hebrew University of Jerusalem. Les plantes es mouen, vaja si es mouen!, i Dow Koller ens ajuda a percebre i a comprendre els seus moviments.
0
Plantes enfiladisses: carabassera

[caption id="attachment_1828" align="alignnone" width="1200"] Circells de la carabassera (Cucurbita maxima). / Foto: Valentín Rodríguez[/caption] The Mystery of Movement in Plants: Darwin and the Circumnutation of

0
Doble hèlix d'ADN

Repassem el naixement del model de la doble hèlix en l'estructura de l'ADN. 50 anys d'història i desenvolupament científic l'avalen.
0