Per què quan toquem gel tenim la sensació que ens cremem?

Pregunta enviada per RAQUEL RUBIO (València). EDUARDO MARTÍNEZ TAMAYO respon:

La sensació de cremada i les lesions que es produeixen quan toquem determinats objectes que es troben a baixes temperatures són molt similars, però no idèntiques, a les que experimentem quan toquem objectes molt calents. No obstant, encara que les sensacions són molt paregudes, els processos que produeixen els danys biològics són diferents. En el cas dels objectes freds, la transferència de calor des de l’objecte calent (els nostres dits) al fred (el gel) pot provocar la congelació de l’aigua continguda dins de les cèl·lules, formant cristalls de gel que, si creixen prou, poden esgarrar les membranes cel·lulars provocant que el líquid contingut al seu interior vesse. El resultat final és la destrucció dels teixits congelats.

Com en el cas de les cremades per altes temperatures, l’objecte fred ha de reunir certes característiques per a produir els danys. Així, ha de tindre una temperatura baixa i una conductivitat tèrmica alta, perque la velocitat de pèrdua de calor siga major que la de generació de calor en els teixits vius (els nostres dits). A més, aquest objecte ha de tindre una gran capacitat per a emmagatzemar la calor transmesa (massa gran i amb una alta capacitat calorífica/calor específic) i el temps de contacte ha de ser prou prolongat (el gradient tèrmic sol ser relativament menut comparat amb el de les cremades causades per altes temperatures). Tan sols si es compleixen aquestes condicions es produiran danys permanents en els teixits.

Eduardo Martínez Tamayo. Institut.de Ciència dels Materials, Parc Científic de la Universitat de València.

© Mètode 2012