Revistes

AstronomíA
Web de la primera revista espanyola d’astronomia, astrofísica i ciències de l’espai

Astronomía Digital
Revista internacional d’astronomia en castellà 

Discover Magazine
Versió electrònica d’aquesta revista sobre ciència i tecnologia

Global Talent
Diari digital de ciència i innovació (Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació-FCRI)

Investigación y Ciencia
Edició espanyola de Scientific American

La Recherche
Publicació mensual francesa sobre notícies científiques recents

Nature
Articles i notícies científiques, informació i treballs científics

New Scientist
Important setmanari científic de difusió de la ciència

Pour la Science
Revista degana de la divulgació científica en França

Quercus
Revista degana d’informació ambiental

ScienceDaily Magazine
Una de les revistes més importants del panorama científic on buscar les últimes notícies sobre investigació

Science
Publicació de troballes d’investigació recent

Scientific American
Notícies científiques, cobertura científica i tecnològica, experts, llibres i més

Seed Magazine
Web que aproxima els fets més rellevants sobre ciència a través d’Internet

Sostenible
Lloc web de la revista portaveu de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, impulsada per la Diputació de Barcelona

Suma
Revista especialitzada en l’aprenentatge i l’ensenyament de les matemàtiques

Uciencia
Revista de divulgació científica de la Universidad de Málaga

© Mètode 2011