Els reptes de la ciència

Monogràfic coordinat per Pere Puigdomènech i Rosell 

Les idees que tenim del món i de molts aspectes de la nostra vida estan profundament influïdes pels resultats que produeix l’activitat de recerca que anomenem ciència. Una gran proporció de les decisions que prenem com a societat i com a individus depèn d’informacions que cal que estiguin elaborades de manera rigorosa; és a dir, científica. Per aquestes raons, disposar d’informació sobre els resultats i les idees de la ciència és indispensable per al ciutadà del nostre temps. Com que la ciència és un procés continu de reflexió i no és un conjunt de doctrines immutables i monolítiques, cal disposar de mitjans que elaborin aquestes idees i les posin a l’abast de tothom en la seva complexitat. Això és el que ha fet Mètode en els seus primers cent números.

El moment en què vivim pot ser especialment crític per a la societat humana global. L’espècie humana ha assolit elevats nivells d’expansió i longevitat, ha arribat fins al racó més inhòspit del planeta i els efectes de la seva activitat es poden percebre en tots ells. Al mateix temps hem elaborat procediments que ens permeten actuar profundament sobre la matèria i sobre els organismes vius incloent-hi la nostra espècie. Hem construït tota mena d’artefactes que s’han introduït en la nostra vida per comunicar-nos, transportar-nos o fabricar nous artefactes. Tot allò que sabem i el que hem construït ens hauria de permetre respondre als reptes que tenim, però ens en posen d’altres. Per celebrar els cent números de Mètode es presenten reflexions sobre alguns d’aquests reptes, com la producció d’energia i aliments, l’ecologia, la modificació genètica o la biologia sintètica. 

© Mètode 2019 - 100. Els reptes de la ciència - Volum 1 (2019)
Llicenciat en Física i doctor en Biologia. És professor d’investigació del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CSIC-IRTA-UAB-UB) de Cerdanyola (Barcelona, Espanya). Ha treballat en els dominis de la biofísica, la biologia molecular i la genòmica, i actualment la seva recerca se centra en les plantes. La comunicació de la recerca als ciutadans, la política científica i la integritat de la ciència han estat objecte de les seves publicacions. Ha tingut funcions de direcció en centres d’investigació i és membre actiu d’institucions acadèmiques d’àmbit europeu i de parla catalana.