Vida social: Una història natural de les societats

Introducció

societats

La biologia evolutiva suggereix explicacions dels orígens naturals i remots de la cooperació, com també de la revolució cognitiva associada al sorgiment de l’espècie humana i de l’organització social que la caracteritza. Per entendre els fonaments d’aquesta organització social humana ens cal buscar els avantatges adaptatius que potser han suposat, en la història de la vida, les estructures socials i entendre quines qualitats semblen seguir vectors biològics genuïns. Sense dubte, les aptituds cognitives humanes ens han permès anar encara més enllà i l’increment de la complexitat de les estructures socials ha seguit també un procés independent, basat en el que més tard se’n dirà economia i estructures de poder i que inicialment es basa en un tret distintivament humà, la cultura cumulativa. Avui és matèria de debat si els comportaments que van des dels primers assentaments de caçadors-recol·lectors fins a les grans estructures urbanes actuals tenen un veritable arrelament biològic. Partint de les bases evolutives de la cooperació, en aquest monogràfic ens endinsem en les estructures socials humanes, des de les més simples fins a la complexitat de les societats modernes.

© Mètode 2022 - 113. Vida social - Volum 2

Catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de València (Espanya), membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans i soci fundador de Darwin Bioprospecting Excellence, SL (Parc Científic de la Universitat de València). Explica metabolisme als estudiants de biotecnologia i, com a membre del grup de Biotecnologia i Biologia Sintètica, els seus interessos investigadors inclouen la bioprospecció, la modelització metabòlica i la història de les idees sobre l’origen natural i la síntesi artificial de vida.

Catedràtic d’Antropologia a la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona (Espanya) i membre numerari de la secció de Ciències Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans. És especialista en genètica de les poblacions humanes, ha investigat la variació en el genoma humà i la manera com aquesta informació pot permetre reconstruir l’origen i la historia de les poblacions. També treballa en evolució molecular i genòmica comparativa.