‘Charles Darwin’s barnacle and David Bowie’s spider’, de Stephen B. Heard

Els noms d'espècie referits a algú es denominen epònims. Charles Darwin és la persona a qui se li han dedicat més espècies.

0
El gran arbre de la vida basat en el RNA ribosòmic

A Déu no li agrada l’etiqueta

La natura té una complexitat que excedeix àmpliament la capacitat de la imaginació humana. El descobriment i l'explotació de la biodiversitat, sens dubte, ens han ajudat a arribar a un cert coneixement i comprensió del món natural. Encara que tots els processos ecològics essencials de

0