Investigant els invertebrats aquàtics

Francesc Mesquita és catedràtic d’Ecologia de la Universitat de València

Francesc Mesquita

Soc catedràtic d’Ecologia de la Universitat de València i investigue a l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, on treballe en aigües dolces, principalment en invertebrats aquàtics com a indicadors de qualitat d’aigües, aspectes evolutius i taxonòmics. També soc especialista en ostracodes.

El meu dia a dia sol ser més de despatx: faig més hores davant de l’ordinador que cap altra cosa, corregint i llegint. Actualment, estic col·laborant, entre d’altres, en un projecte dirigit pel professor Antonio Camacho i per l’investigador Andreu Rico, per a estudiar els efectes sobre el funcionament dels ecosistemes aquàtics dels contaminants, per a poder ajudar amb la seua gestió i la regulació. En uns depòsits d’aigua hem creat mesocosmos, on hem posat insectes, gambetes, organismes del zooplàncton, caragolets, macròfits i inòculs perquè es desenvolupe el fitoplàncton. Comencem primer sense contaminant, veiem els organismes que hi ha, mesurem les diferents característiques fisicoquímiques de l’aigua i, després, afegim el contaminant. Al cap d’un temps, veiem els efectes que té sobre tot l’ecosistema, incloent-hi com afecta l’emissió i absorció de gasos d’efecte hivernacle.

Francesc Mesquita-Joanes

Francesc Mesquita-Joanes, investigador a l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva. / Foto: Lautaro Iglesias

El problema bàsic de la investigació a Espanya és l’infrafinançament de la recerca i la complexitat de la burocràcia necessària per a investigar. Un altre problema és que el nivell, actualment, està molt alt i molts investigadors joves, molt capaços, molt potents, no aconsegueixen plaça en investigació, i això és una llàstima, tenint en compte tota la formació i tota la capacitat que tenen.

Crec, a més, que la divulgació és fonamental. Fan falta tasques de periodisme científic que ajuden els investigadors a divulgar el que estan fent perquè la societat sàpiga a on van els seus diners i per a eliminar problemes com la pseudociència. Els investigadors hauríem de propiciar que la gent entenga millor com funciona el món, quins problemes ambientals n’hi ha, com es poden millorar qüestions de salut…

© Mètode 2024
Professor titular d’Ecologia de la Universitat de València i investigador a l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva (Espanya). Fa classes als graus de Biologia i Ciències Ambientals i al màster de Biodiversitat d’aquesta universitat, principalment en assignatures relacionades amb la biogeografia i les invasions biològiques. La seua recerca se centra principalment en l’ecologia i diversitat de les comunitats aquàtiques, coordinant projectes de recerca en ambients tropicals i mediterranis, així com en espècies exòtiques invasores. També col·labora sovint en investigacions sobre canvis paleoambientals o d’ecologia evolutiva, mitjançant l’aplicació del coneixement del grup de petits crustacis en el qual s’ha especialitzat, els Ostracoda. E-mail: [email protected]