Joandomènec Ros
Catedràtic emèrit d’Ecologia de la Universitat de Barcelona i expresident de l’Institut d’Estudis Catalans.
moluscs

Una de les característiques més sobresortints dels nudibranquis i de molts sacoglossos, que mesuren des de mil·límetres a pocs centímetres, són les seves coloracions adaptatives.

0
coronavirus cignes negres

Malgrat que el coronavirus és un microbi, l'autor fa ús de dos símils animals per explicar l'aparició, sobtada i imprevista (o no) de fenòmens com la COVID-19, però també d'altres desastres «imprevistos», siguin econòmics, socials, polítics o altres.
0

Tenim prou indicis que l’impacte del canvi climàtic es deixa sentir al mar i que els efectes són encara més variats, globals i preocupants que hom no preveia.

0
Científics lletraferits? És clar!

Els científics estem avesats a escriure. Ja sigui per prendre notes de les nostres observacions, experiments o intuïcions (notes que després seran consultades i

0

Un article més per a homenatjar al gran doctor Margalef, conegut ecòleg de fama mundial,escrit per altre dels seus alumnes, Joandomènec Ros.
0
Drosera rotundifolia

És cert que des del segle XIX hi ha hagut diverses edicions en català i en castellà de la seua obra magna, com també de L’origen de l’home i d’El viatge del Beagle, però Darwin va escriure més llibres, tècnics i dirigits a naturalistes la majoria, però tots ells valuosos encara avui dia i mereixedors de formar part del panorama de la divulgació científica.
0

La ciutat és un assoliment històric i social de la civilització, però allò que pot considerar-se una senyal de progrés evolutiu i cultural ha suposat el divorci de l'home amb la natura.

0