Joandomènec Ros

Catedràtic d’Ecologia de la Universitat de Barcelona i president de l’Institut d’Estudis Catalans (Barcelona).

L’impacte del canvi climàtic en l’oceà és difícil d’establir. L’ambient marí ens és encara molt menys conegut que el terrestre; pel que fa a

0

Els científics estem avesats a escriure. Ja sigui per prendre notes de les nostres observacions, experiments o intuïcions (notes que després seran consultades i

0

Un article més per a homenatjar al gran doctor Margalef, conegut ecòleg de fama mundial,escrit per altre dels seus alumnes, Joandomènec Ros.
0
Drosera rotundifolia

És cert que des del segle XIX hi ha hagut diverses edicions en català i en castellà de la seua obra magna, com també de L’origen de l’home i d’El viatge del Beagle, però Darwin va escriure més llibres, tècnics i dirigits a naturalistes la majoria, però tots ells valuosos encara avui dia i mereixedors de formar part del panorama de la divulgació científica.
0

La ciutat és un assoliment històric i social de la civilització, però allò que pot considerar-se una senyal de progrés evolutiu i cultural ha suposat el divorci de l'home amb la natura.

0