Jordi Solbes

Departament de Didàctica de les Ciències (UV).

Des de finals dels anys 80 es constata un baix interès dels estudiants per l’aprenentatge de les ciències, en especial, per la física i

0