Andrés Moya i Jesús Navarro

Les coincidències solen ser sospitoses per als Carvalho, Poirot o Marlowe. I encara més sospitoses són les coincidències numèriques per

0