Editorial núm. 21

Sòcrates: L’astronomia serà la tercera ciència. Què et sembla?
Glaucó: Sóc de la teua opinió, sobretot perquè tothom necessita, tant el llaurador com el pilot, tenir un coneixement exacte de les estacions, dels mesos i dels anys.
Sòcrates: Veritablement ets massa bondadós. Sembla que tems que la plebs et retraga que inclogues ciències inútils en el teu pla d’educació.

Plató, La República o l’Estat, «Llibre setè».

Potser no caldria explicar la importància d’una publicació exclusivament dedicada a la divulgació científica. La ciència (i la seua aplicació tecnològica) representa un paper destacadíssim en la nostra vida, com mai fins ara s’havia esdevingut. I, tanmateix, malgrat aquest protagonisme de la ciència en el nostre dia a dia, el desconeixement de la societat dels avenços científics resulta cada vegada més inquietant. Els ciutadans viuen d’esquenes a la ciència (llegiu l’esborronador llibre de Gerald Holton: La rebel·lió contra la ciència al final del segle XX), però també –el que potser és el problema més greu– ho fan els científics envers la societat. El distanciament entre l’investigador i el ciutadà, en una època aclaparadorament tecnològica, ha creat un buit força inquietant entre la ciència i el poble. Aquesta distància es manifesta, per exemple, en la percepció cada vegada més negativa que tenen els ciutadans de la investigació, especialment en alguns aspectes aplicats, com són la biotecnologia i la manipulació genètica.

L’objectiu primordial de Mètode és lluitar contra la divisió entre ciències i humanitats, i acostar la ciència –la ciència que a més a més es realitza als nostres laboratoris universitaris– a la societat. En aquest repte volem involucrar la comunitat científica, traure-la del seu distanciament progressiu, i animar-la a col·laborar de la manera més divulgativa possible. I lluitar contra aquest esquinçament del saber –inversemblant a les portes del segle XXI–, on ciència i cultura semblen cada dia més irreconciliables. El coneixement és u, i és un deure dels científics explicar la seua investigació per tal de contribuir activament a la gestació del pensament del pròxim mil·lenni.

© Mètode 1999 - 21. Comprendre l'univers - Número 21. Primavera 1999