Cap a una societat compromesa amb la ciència

Sin ciencia no hay futuro

La trajectòria de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT, per les seues sigles en castellà) està fortament marcada per l’impuls de la cultura científica i el foment de la transferència de coneixement. En aquests moments en què les societats s’enfronten a reptes extremadament complexos, abordem aquesta missió preocupats per innovar en formats que ens acosten a públics diversos i amb l’afany que la comunicació de la ciència que impulsem des de la FECYT siga cada cop més inclusiva, plural i multidisciplinària.

Aconseguir un alt grau de confiança i interès del públic en la ciència requereix establir una relació d’escolta entre tots els agents implicats: institucions, persones expertes, mitjans de comunicació i ciutadania. Per això és imprescindible prendre el pols a la relació entre ciència i societat, cosa que la FECYT duu a terme a través de l’Enquesta de percepció social de la ciència i la tecnologia.

Aquesta enquesta és una consulta biennal que fem des de l’any 2002 i única d’aquestes característiques a Espanya. Constitueix un aparador on es poden observar canvis i noves tendències entre diferents grups de població.

«Les noves tecnologies i l’accés generalitzat a internet han tingut un impacte evident en les fonts d’informació que utilitza la població per informar-se sobre ciència»

Sense entrar en el detall dels resultats –disponibles a la pàgina web de la FECYT–, l’enquesta assenyala una evolució positiva en l’interès per la ciència: mentre que el 2004 només el 6,6 % de la població afirmava de manera espontània que li interessava la ciència, el 2022 aquest percentatge puja al 12,3 %. Tot i això, encara hi ha bretxes per sexe, edat i nivell d’estudis.

També ha augmentat el nombre de ciutadans que fa activitats relacionades amb la ciència i la tecnologia, i avança de manera important la percepció positiva de la ciència, ja que prop de dues terceres parts (64,4 %) considera que els beneficis de la ciència i la tecnologia són més grans que els perjudicis.

Les noves tecnologies i l’accés generalitzat a internet han tingut un impacte evident en les fonts d’informació que utilitza la població per informar-se sobre ciència: mentre que el 2004 només el 15,1 % citava internet com a primera font d’informació científica, el 2022 van fer-ho el 71,2 % de les persones enquestades. Com a curiositat, la premsa en paper era la font d’informació científica principal el 2006 per al 20,7 % de la població. El 2022, només el 3,8 % dels enquestats l’esmenten.

Si s’observa amb més detall a què fan referència els enquestats quan diuen que s’informen per internet, el 68 % esmenta «vídeos» i plataformes com YouTube com a font d’informació; el 64,9 % cita les xarxes socials, i prop de la meitat (48,7 %), els mitjans digitals especialitzats.

Aquests canvis tenen efectes no desitjats, com ara la facilitat amb què es pot propagar la desinformació. Per això, des de la FECYT hem volgut donar resposta a aquestes demandes des del rigor. Aquest any hem coproduït amb RTVE dues sèries audiovisuals de divulgació científica (Ciencia Maps i El año de las emociones) i continuem impulsant SINC, el nostre mitjà digital de comunicació especialitzat en ciència.

L’enquesta assenyala un altre corrent que agafa cada vegada més força al si de la societat: des del 2018 augmenta el nombre de persones que opina que els coneixements científics són la millor base per elaborar lleis i regulacions, i que la ciutadania hauria de tenir un paper més important en les decisions sobre ciència i tecnologia que els afecten directament.

Aquesta creença, que també compartim, ens ha portat a desenvolupar un nou projecte estratègic a la FECYT que treballa a l’àmbit de l’assessorament científic. Hem posat en marxa l’Oficina de Ciència i Tecnologia del Congrés dels Diputats (Oficina C) en col·laboració amb l’esmentat Congrés, i també hem creat el primer Science Media Centre a Espanya, que ofereix als mitjans i als periodistes recursos, continguts fiables i fonts expertes per cobrir l’actualitat relacionada amb la ciència.

Estem treballant, per tant, perquè la ciència siga una part essencial en les agendes i la presa de decisions polítiques, sense oblidar el nostre objectiu final: que la cultura científica impregne tot el teixit social i aconseguim, entre tots, una societat compromesa amb la ciència, amb esperit crític i que participe de manera informada en la presa de decisions sobre qüestions clau que l’afecten.

© Mètode 2023 - 118. Parents primats - Volum 3 (2023)
Directora general de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), Madrid.