Carlos Hidalgo
Investigador del Laboratori Nacional de Fusió del Centre d'Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT) de Madrid, on lidera la Divisió de Física Experimental. carlos.hidalgo@ciemat.es

L’energia és la sang que mou la societat actual i un dels factors que ha contribuït decisivament a millorar la qualitat de vida de la humanitat. Aquest article aborda els reptes i oportunitats a què ens enfrontem en el desenvolupament de sistemes globals d’energia i destaca la importància de la interconnexió entre els debats sobre energia i clima.
0