Ester Desfilis

Professora agregada Serra Húnter del Departament de Medicina Experimental de la Universitat de Lleida.

Adolf Tobeña és catedràtic de Psicologia Mèdica i Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona, director del Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal,

0

The biology of “sex-appeal”: mate selection in humans. Until recently, it was

0

 El sexe és un tema de transcendental importància en les nostres vides per moltes raons diferents. La més evident és que tots nosaltres existim

0

L'any 2012 ha estat declarat a Espanya Any de la Neurociència, un camp que ha viscut grans avenços en

0

En les darreres dues dècades els avenços de la neurociència han estat espectaculars i cada vegada som més a prop d'entendre el llenguatge del nostre cervell. Això és així gràcies als avenços tècnics i metodològics, però sobretot a nous enfocaments en els dissenys experimentals. Els avenços en el coneixement sobre el funcionament bàsic del cervell estan guiant el desenvolupament d'eines terapèutiques cada vegada més sofisticades per curar o almenys alleujar els símptomes de malalties neurològiques i trastorns psiquiàtrics. No obstant això, aquests avenços no estan exempts de riscos i comporten dilemes ètics als quals la societat ha de donar resposta.
0

[caption id="attachment_2066" align="alignleft" width="198"] El mono enamorado y otros ensayos sobre nuestra vida animal. Robert M. Sapolsky. Paidós. Barcelona, 2007. 192 pàgines.[/caption] Fa ara vint

0

0

Potser l’última frontera de la ciència és la comprensió del fonament

0
115-68

Gary Marcus és professor de Psicologia en la Universitat de Nova York i director del NYU Center for Child

0

[caption id="attachment_4724" align="alignleft" width="200"] La mente moral. Cómo la naturaleza ha desarrollado nuestro sentido del bien y del mal.Marc D. HauserTraducció de Miguel Candel.

0