Ester Desfilis

Professora agregada Serra Húnter del Departament de Medicina Experimental de la Universitat de Lleida.

L’oxitocina promou emocions socials tant positives com negatives, depenent del context, el sexe, l’experiència prèvia del subjecte i la seua personalitat.
0
La ciència de l’anell del rei Salomó

Diu la llegenda que el rei Salomó tenia un anell que li permetia entendre el llenguatge dels animals, la qual cosa el feia savi

0
migration

Des d’aquella primera migració que va portar alguns grups a abandonar el continent africà d’origen i colonitzar el planeta, els desplaçaments geogràfics d’individus o grups són una constant històrica (a pesar de les limitacions que imposen actualment les polítiques de control de fronteres).

0

Adolf Tobeña és catedràtic de Psicologia Mèdica i Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona, director del Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal,

0

The biology of “sex-appeal”: mate selection in humans. Until recently, it was

0

 El sexe és un tema de transcendental importància en les nostres vides per moltes raons diferents. La més evident és que tots nosaltres existim

0
Introducció: El repte del cervell humà

L'any 2012 ha estat declarat a Espanya Any de la Neurociència, un camp que ha viscut grans avenços en

0

En les darreres dues dècades els avenços de la neurociència han estat espectaculars i cada vegada som més a prop d'entendre el llenguatge del nostre cervell. Això és així gràcies als avenços tècnics i metodològics, però sobretot a nous enfocaments en els dissenys experimentals. Els avenços en el coneixement sobre el funcionament bàsic del cervell estan guiant el desenvolupament d'eines terapèutiques cada vegada més sofisticades per curar o almenys alleujar els símptomes de malalties neurològiques i trastorns psiquiàtrics. No obstant això, aquests avenços no estan exempts de riscos i comporten dilemes ètics als quals la societat ha de donar resposta.
0
«El mono enamorado», de Robert Sapolsky

[caption id="attachment_2066" align="alignleft" width="198"] El mono enamorado y otros ensayos sobre nuestra vida animal. Robert M. Sapolsky. Paidós. Barcelona, 2007. 192 pàgines.[/caption] Fa ara vint

0
115-68

Gary Marcus és professor de Psicologia en la Universitat de Nova York i director del NYU Center for Child

0