És jove o vell l’univers?

Pregunta enviada per FRANCESC AGUILAR I DOMENJÓ (Grau de Castelló). MANEL PERUCHO respon:

Les darreres observacions de radiació de fons de microones i supernoves tipus Ia cosmològiques indiquen que
l’Univers té geometria plana i s’expandeix de manera accelerada. Aquest fet, que sembla no estar relacionat amb la pregunta, és molt important per respondre-la, perquè implica que l’Univers s’expandirà indefinidament, com semblen indicar aquestes observacions.

En aquest cas, quina és la mort que espera l’Univers? L’anomenada «mort tèrmica» és una bona candidata. Quan les estreles deixen de fusionar nuclis al seu si i ja no se’n formen més i quan la matèria de les galàxies haja caigut sobre els forats negres supermassius que hi ha al centre de cada galàxia, aleshores l’única possibilitat d’intercanvi energètic serà l’emissió de la radiació de Hawking per part dels forats negres. Si un forat negre amb la massa de la galàxia que ja ha incorporat completament s’evapora, el temps que es calcula que necessitaria és de 10 elevat a la potència de 100, 10^(100), anys. Ara mateix, l’Univers té una edat estimada de 13.800 milions d’anys, açò és, al voltant de 10 elevat a la potència de 10, 10^(10), anys. En aquests termes, l’Univers és molt jove. A l’Univers encara podem preveure interaccions entre galàxies (com entre la nostra i la d’Andròmeda, per exemple), col·lisions, explosions, formació d’estreles, que canvien el paisatge a escales petites o grans, això sí, sempre dintre dels cúmuls, que són les estructures amb una escala en què poden passar coses en períodes de temps relativament curts comparats amb l’edat actual de l’Univers. Sí, l’Univers s’expandeix, però en regions delimitades la gravetat encara té molt a dir, i encara diu.

Manel Perucho. Investigador del Departament d’Astronomia i Astrofísica, Universitat de València.

© Mètode 2014