Entrevista a Laia Torres

Laia_torres_3
Lucía Sapiña

Laia Torres, editora de la revista Investigación y ciencia, ens parla de la divulgació científica a la seua revista. Investigación y ciencia és l’edició espanyola de Scientific American,  que des del 2009 forma part del grup editorial de Nature. «El rigor i la claredat són les claus de l’èxit d’aquesta revista», assegura l’editora. Laia Torres ens mostra les peculiaritats d’Investigación y ciencia, una de las revistes de referència quan parlem d’alta divulgació.

Un dels problemes que els sorgeixen als periodistes és com tractar la informació científica per a fer-la atractiva i divulgativa. Quines creu que són les claus per atraure al lector?
En la nostra revista, al contrari del que podria ser Muy Interesante, que ha de captar l’interès del lector, partim amb l’avantatge que el nostre públic ja està interessat per la ciència. No fa falta pintar-la de colors, llumenetes, ni fer-la atractiva, perquè ja els interessa. Ens podem permetre el luxe de gastar les nostres energies en explicar les coses amb major profunditat i major extensió, i no tant en haver de convèncer-los de que és interessant, perquè ja ho saben.

Quines creu vostè que són les principals diferències entre el món de la ciència i el del periodisme? Són irreconciliables?
Són dues cultures diferents, amb objectius diferents, però per descomptat, reconciliables. La clau està en el diàleg i la col·laboració. On no arriba la ciència arriba el periodisme i a l’inrevés, i el diàleg sempre és fructífer. De fet, és el que fem nosaltres cada dia. Només fa falta posar interès i compartir coneixement.

Quina d’aquestes dues opcions creu que és preferible per a la seua revista de divulgació científica: periodista amb nocions de ciència o científic amb coneixements de periodisme?
En el nostre cas, pel nivell de divulgació que fem, és preferible un científic amb nocions i eines de comunicació. Si necessites explicar les coses amb molt de detall i profunditat, la nostra experiència ens diu que és més fàcil quan l’editor té més coneixements de ciència.

Les xarxes socials i l’era de la informació han modificat la realitat comunicativa. Què ha canviat en la seua revista amb les noves tecnologies? Creu que en el seu àmbit, el periodisme imprès té futur?
Jo crec que sí que té futur. Conviuran tots els formats. També cal explorar els nous formats digitals, però conviuran uns amb els altres perquè són formats molt diferents.

Investigación y ciencia es l’edició espanyola de Scientific American. Què suposa aquesta edició respecte a la americana?
Nosaltres adaptem els continguts als interessos de la societat espanyola. Si hi ha algun article en Scientific American que parla d’un tema local, no el publiquem a Espanya. I si hi ha algun tema que en un moment determinat és de vital importància a Espanya, es busca un expert espanyol o llatinoamericà per a que l’escriga. 

Eva Maria Javier. Estudiant de Periodisme de la Universitat de València.
© Mètode 2013.

 

iyc

«En Investigación y ciencia partim amb l’avantatge que el nostre públic ja està interessat per la ciència»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Si necessites explicar les coses amb molt de detall i profunditat, la nostra experiència ens diu que és més fàcil quan l’editor té més coneixements de ciència»

 

© Mètode 2013

Estudiant de Periodisme de la Universitat de València.