foto coneixement científic

Ècdisi imminent

L’acumulació cultural muda el que som i el que fem d’una generació a una altra i, pel que fa al coneixement científic, els canvis es produeixen amb tanta celeritat que moltes vegades tendim a imaginar com a distants teories o descobriments d’abans d’ahir.

0
big data selfie microbioma

Sobre el ‘big data’

Actualment, existeix un intens debat sobre la qüestió del big data o dades massives. Què podem esperar de les dades massives i què no? Parlen les dades per si mateixes?

0
Triangle isòsceles

Eponímia

Els teoremes i principis de Pitàgores, Tales i Arquimedes no van rebre els noms pels quals els coneixem fins molts anys després del seu temps.

0

El paper del cervell en les decisions financeres

En aquest article s'exposa l'important paper que representa la neurociència en un entorn econòmic i financer.

0
Teoria i opinió

Teoria

En el llenguatge comú, teoria equival a opinió. Tothom té teories. Però en l'àmbit científic, per teoria ens referim a corpus de coneixement que ha estat verificat.

0
47-21

«Characters and Blocks of Finite Groups», de Gabriel Navarro

«Characters and Blocks of Finite Groups» aprofundeix en la teoria ordinària de caràcters, proposant un mètode eficaç per a l'estudi dels grups finits i una elaborada teoria algebràica.

0