Josep Lluís Barona
Catedràtic d’Història de la Ciència de la Universitat de València.
Bruno Latour

El filòsof, antropòleg i sociòleg francès Bruno Latour ha mort aquest 9 d’octubre de 2022. Latour va proposar una nova forma de pensar el coneixement científic com a resultat d’una xarxa complexa d’interaccions entre diversos agents igualment rellevants.

0

En l’actualitat, l’Hospital de l’Illa del Rei és un magnífic museu d’història hospitalària, on es mostren diverses sales i un jardí de plantes medicinals.
0

Tycho Brahe fou un astrònom destacat: va inventar nous instruments d'observació astronòmica, i va determinar la posició de centenars d'estreles abans del telescopi.

0

El metge fracès Broussais va ser conegut pels mètodes del broussisme, caracteritzat per tractar les malalties amb dieta líquida i sagnia feta amb sangoneres
0

Luis Urtubey Rebollo va ser un metge excepcional que va patir la repressió franquista. La seua obra científica fou de gran importància a la comunitat mèdica i universitària.
0

El passat dia 13 de març ens va deixar la professora María José Báguena Cervellera, després de quatre dècades de dedicació a la docència i la investigació en Història de la medicina en la Universitat de València.
0
runes gundisapor

Entre el segle V i el segle IX, Gundisapor va ser el més important nucli de cultiu de les ciències, les arts i la medicina i un lloc de circulació de coneixements de les tradicions occidentals i orientals.
0
hospital en temps de pandèmia

Cada període històric ha tingut el seu botxí epidèmic, i gairebé sempre han estat els canvis ecològics entre les comunitats humanes i l’entorn els que han provocat canvis en la patogenicitat i en les malalties epidèmiques.
0
mercedes maestre refugiats creu roja

Mercedes Maestre va ser una metgessa republicana, pediatra i socialista, que va desenvolupar un excepcional activisme per la reforma social i el dret a la salut.

0
grabat d'un monjo treballant a l'scriptorium

Fins la invenció de la impremta en el segle XV, l’escriptura era manuscrita i expressava la tendència artística del lloc on havia estat produïda. La majoria dels llibres que guarden les biblioteques dels monestirs van ser copiats, il·luminats i enquadernats en l’scriptorium.
0