Pilar Domingo-Calap
Investigadora Ramón y Cajal i investigadora principal del Grup de Virologia Ambiental i Biomèdica de l’Institut de Biologia Integrativa de Sistemes (I2SysBio), centre mixt Universitat de València – CSIC.
Pilar Domingo Calap al laboratori

Pilar Domingo compagina la tasca d'investigadora Ramón y Cajal en l’I2SysBio, on lidera el grup «Virologia ambiental i biomèdica», amb la docència en el Departament de Genètica a la Universitat de València.
0

L'ús dels fags en biomedicina pot abordar la problemàtica de la resistència dels bacteris als antibiòtics. No obstant això, encara hi ha punts febles per a implantar-los en la pràctica clínica.
0