Què és la microbiota?

Microbiota microorganismes

La microbiota, parlant en termes generals, significa «comunitat microbiana». És una població de microorganismes que viuen en un ambient molt concret. Últimament, s’ha començat a parlar molt de la microbiota intestinal humana, però és solament un dels molts tipus de microbiota que existeixen; també podem trobar comunitats microbianes que viuen a residus plàstics, per exemple. De fet, el món està completament colonitzat per microorganismes, així que qualsevol ambient conté una comunitat microbiana en concret i, per tant, una microbiota.

Per a estudiar la microbiota, siga ambiental o humana, s’utilitzen tècniques independents de cultiu. Aquestes consisteixen a agafar una mostra del lloc o ambient que es vol estudiar per a fer una extracció del seu material genètic i a continuació seqüenciar-ho. Després, mitjançant tècniques bioinformàtiques, s’elaboren els perfils taxonòmics, que permeten posar nom i cognoms als diferents microorganismes i conéixer les proporcions en què estan presents.

Quan s’estudia la microbiota és important fer un canvi de pensament a escala microscòpic, ja que els microorganismes viuen a una escala molt diferent de la dels humans. Per a nosaltres, una platja és un ambient en si, però un microorganisme troba multitud de microambients en eixa mateixa platja: en un gra de sorra, dins de la mar, en una closca… fins i tot la part de dalt d’una pedra exposada al sol i la part baix la pedra constitueixen dos microambients diferents.

Respon Àngela Vidal, investigadora del grup de Biotecnologia i Biologia sintètica a l’Institut de Biologia Integrativa de Sistemes (I2SysBio). Edició de la resposta: Marta Gutiérrez.

Pregunta enviada per Ana Chacón.

«Els Perquès de Mètode» és un consultori de ciència on lectors i lectores envien la seua pregunta o dubte científic i una persona experta els respon. Podeu enviar les vostres preguntes a través d’aquest formulari. Entre totes aquelles que publiquem sortejarem un lot de publicacions de Mètode al final de cada trimestre.

© Mètode 2022

I2SysBio, UV-CSIC (Paterna)