Educar per a promoure l’acció contra el canvi climàtic

Presentació de la Càtedra de Cultura Científica per a l'Emergència Climàtica de la Universitat

Càtedra Cultura Científica contra l'Emergència Climàtica - canvi climàtic

Si disposem d’informació sobre la crisi climàtica i si hi ha consens sobre allò que cal fer, per què no actuem i passem a l’acció? Sabem com utilitzar allò que sabem per a actuar en el nostre context? De vegades, l’abundància i diversitat de fonts ens pot confondre i podem tenir una idea equivocada de conceptes com efecte hivernacle, forat en la capa d’ozó o embornals de carboni, per citar-ne alguns. En altres ocasions, envaïts per un sentiment d’impotència, podem pensar que res del que fem canviarà la crisi climàtica que ens afecta i que –segons la UNESCO– constitueix el principal repte de la nostra època.

La Càtedra de Cultura científica per a l’Emergència Climàtica de la Universitat de València, que es va presentar ahir al Jardí Botànic de València, vol ser una eina que ajude a promoure l’acció individual i col·lectiva contra el canvi climàtic a través de la formació i la recerca. Una eina que tinga en compte el caràcter múltiple que requereix abordar aquest tema: «El fil conductor és el canvi climàtic, però no de forma aïllada perquè està relacionat amb molts factors», segons va destacar Olga Mayoral, professora del Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials de la Universitat de València i directora de la Càtedra.

La presentació de la Càtedra, impulsada per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició ecològica i la Universitat de València, va comptar amb la participació de Francesc Alòs, director de responsabilitat social de Caixa Popular, entitat que dona suport a l’organisme; Jaime Güemes, director del Jardí Botànic de la Universitat de València; Celsa Monrós, directora general de Canvi Climàtic de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica; Rosa María Donat, vicerectora de Transferència i Innovació de la Universitat de València, i la responsable de la Càtedra, Olga Mayoral.

El projecte, tal com va explicar Jaime Güemes, és la culminació de la tasca d’educació ambiental que es va iniciar fa anys al Jardí Botànic i que va prendre impuls quan el centre va acollir el consorci europeu Climate-KIC i es van poder establir sinergies i col·laboracions. Incidint en aquesta idea, la vicerectora de Transferència i Innovació de la Universitat de València va destacar que «educar sobre les causes i conseqüències del canvi climàtic ajuda a actuar contra aquest». També Celsa Monrós, directora general de Canvi Climàtic, va assenyalar que les actuacions intenten abastar tres aspectes: la reducció de les causes, l’adaptació als impactes que ja estem patint, i la formació i sensibilització des d’una perspectiva científica.

Un treball de tota la societat

El canvi climàtic no té una solució única i cal treballar per donar respostes des de diversos àmbits com ara el legislatiu, però també des de l’acadèmic en qüestions com la recerca, la formació, i la transferència del coneixement i la seua difusió.

La investigació permet avançar en el coneixement, però també fonamentar en l’evidència científica allò que es fa. Per exemple, alguns estudis mostren que saber quines accions individuals podem dur a terme per a mitigar l’emergència del clima ens pot ajudar a reduir l’ansietat climàtica. Això pot ser un indicador per a evitar els discursos negatius que puguen dur a la inacció i, en canvi, plantejar propostes perquè les persones puguen planificar com fer front al canvi climàtic. «Hem de veure com s’introdueixen els temes perquè els nens i joves ho integren com accions possibles i no com quelcom inabordable», va assegurar la directora de la Càtedra.

Igualment, es va destacar la importància de continuar amb el treball amb primària i secundària, així com amb el professorat en formació (a través dels graus i màsters implicats). També es va insistir en la necessitat de formar a l’alumnat i el professorat universitari, sense oblidar l’educació no reglada que permet arribar al conjunt de la societat.

A la presentació de la Càtedra de Cultura científica per a l’Emergència Climàtica de la Universitat de València van acudir nombrosos representants d’entitats educatives i mediambientals que van participar i prendre la paraula al final de l’acte. Les persones que van intervenir van coincidir en la necessitat de seguir treballant de manera col·laborativa contra el canvi climàtic, que ens afecta a tota la societat i davant del qual no podem instal·lar-nos en la inacció.

© Mètode 2023
Periodista. Revista Mètode.