Joan Olmos Lloréns

Doctor enginyer de Camins i professor titular d’Urbanisme de la Universitat Politècnica de València. Va ser director general d’Obres Públiques de la Generalitat Valenciana (1983-1988) i degà del Col·legi d’Enginyers de Camins de la Comunitat Valenciana (1980-1983). Coautor en diverses publicacions i autor de múltiples articles en premsa i en revistes especialitzades sobre urbanisme, ordenació del territori i medi ambient. Recentment ha publicat un llibre titulat La reconquista de l'espai públic. València, els nostres carrers i les nostres places. És membre del col·lectiu professional multidisciplinari Terra Crítica.

paisatge salvem horta protecció territori

Tant en el cas de les grans obres –autopistes o línies d’alta velocitat ferroviària– com en els nous desenvolupaments urbanístics expansius que no responen a les necessitats reals de més habitatges, és urgent declarar el final del creixement pel creixement i abordar polítiques alternatives de vertader interès social i ambiental.
0