Per què es produeixen els miratges?

miratge espejismo

Respon INMACULADA PASCUAL VILLALOBOS:

Un miratge és veure objectes on no n’hi ha, és una il·lusió òptica que s’observa en dies molt calorosos i en llocs com els deserts.

Es tracta d’un fenomen produït per la diferent temperatura a la qual es troben les diferents capes de l’atmosfera. Aquesta diferència de temperatura genera variacions en l’índex de refracció de les diverses capes atmosfèriques, de manera que la llum no es propaga en línia recta, sinó que es va corbant gradualment. El miratge es produeix, finalment, perquè l’ull situa la imatge en la prolongació rectilínia dels rajos que incideixen en ell.

miratge

Aquest fenomen és més acusat en els llocs on el sòl, fortament recalfat pels rajos solars, eleva la temperatura de les capes inferiors de l’atmosfera, disminuint la seua densitat i augmentant la velocitat dels fronts d’ona que viatgen propers al sòl. Així, les parts del front d’ona properes al sòl es mouen amb major velocitat i avancen a les parts que estan més altes, originant la curvatura dels rajos que incideixen a l’observador. Com a resultat, l’observador veu l’objecte i la seua imatge reflectida en el sòl. Això el porta a pensar, si es troba al desert, que existeix una massa d’aigua que origina aquesta reflexió, o una zona mullada en el paviment si es condueix per carretera; ambdues desapareixen quan ens hi acostem.

miratge fata morgana

Fata morgana, prop de la costa Noruega. / Foto: Gerd A. T. Mueller

També és comú el miratge de vaixells fantasma navegant pels núvols en les costes nòrdiques. Aquest fenomen rep el nom de fata morgana. En aquest cas el mar està molt fred mentre que les zones més altes tenen major temperatura i la curvatura dels rajos de llum es produeix en sentit contrari, originant el miratge en les zones de menor densitat que ara se situen en les capes més altes de l’atmosfera.

Inmaculada Pascual Villalobos és professora del Departament d'Òptica, Farmacologia i Anatomia de la Universitat d'Alacant.

© Mètode 2018