Etiqueta: urbanisme

La terra buidada

Recuperem el monogràfic número 36 de la revista Mètode, 'Paisatges de l'oblit', sobre el despoblament del món rural.

límits de la ciutat
Paisatges de frontera

Les noves dinàmiques territorials i, en particular, els extensos processos d'expansió urbanística han dissolt els límits entre la ciutat i els diferents espais geogràfics.

ciutat port de València
El territori des de la ciutat

El pas del temps geològic ha modelat la terra. El pas del temps històric ha omplert de sediments el significat de la paraula territori. Com es pensa el territori des de la ciutat?

Habitar la muntanya

El desenvolpuament històric de les ciutats ubicades entre muntanyes o a gran altura: de masovers i masos, de guardar la rabera i cultivaar pataques

Entrevista a Enric Guinot

Desxifrem gràcies a Enric Guinot, l'arquitectura del molí valencià: les seues arrels, els molins mes ben conservats i la promoció i difussió de la història d'aquests edificis, quasi desconeguts.

Pot existir la ciutat somiada?

La ciutat somiada encara pot respondre a grans teories urbanístiques o s’ha de centrar en el funcionament correcte dels «artefactes» urbans que dirigeixen la vida quotidiana de les persones?