Com es produeix el so?

com es produeix el so

El so és un fenomen molt senzill d’explicar. Zenó de Cítion deia: «El fet d’oir ocorre quan és ferit l’aire que hi ha entre qui parla i qui sent, la qual cosa es fa circularment i amb ondulacions, fins que arriba a l’oïda, a la manera que ondeja en cercles l’aigua d’un estany on es llança una pedra». És a dir, qualsevol objecte que vibra és l’origen del so, com la pedra que cau en l’estany i produeix l’oscil·lació de l’aigua. La mateixa aigua es converteix aleshores en un mitjà transmissor: cada punt de l’aigua va transmetent aquesta vibració.

El mateix ocorre quan peguem un colp a la taula o parlem i fem vibrar la glotis. Qualsevol objecte que vibra transmet aquesta vibració a l’aire que tinga al costat i aquest al que tinga al costat, i així successivament. L’aire no es mou, però va transmetent la vibració. Imaginem una filera de persones una al costat de l’altra, i alguna espenta una altra i aquest espentó es va transmetent de persona a persona. Cap d’aquestes persones es desplaçarà, però sí que transmetran aquesta espenta a qui tinguen al costat. Amb el so passa el mateix. Podem transmetre el so a través de l’aire, però també a través d’un sòlid, com els raïls ferroviaris, a través dels quals podem avançar l’arribada del tren. El so es pot transmetre també a través d’altres mitjans, com ara l’aigua, i aleshores canvien algunes propietats. La velocitat del so en l’aire és al voltant de 340 m/s i en l’aigua unes quatre vegades més, aproximadament 1.500 m/s. Açò fa que els sons es transmeten molt millor en l’aigua i que escoltem amb molta més facilitat sons llunyans i més greus.

Però hem de tenir en compte que el so és una percepció dels humans. Si movem la mà, hi ha vibració, però no s’escolta. Nosaltres només podem percebre freqüències entre els 20 i els 20.000 hertzs. Aquesta és la nostra finestra d’audició, mentre que sí que hi ha animals que podem escoltar el que anomenem ultrasons, freqüències per damunt de les quals nosaltres percebem.

 

Respon Chantal Ferrer, directora del Departament de Física Aplicada i Electromagnetisme de la Universitat de València.

Pregunta enviada per Núria Bofill Roca.

«Els Perquès de Mètode» és un consultori de ciència on lectors i lectores envien la seua pregunta o dubte científic i una persona experta els respon. Podeu enviar les vostres preguntes a través d’aquest formulari. Entre totes aquelles que publiquem sortejarem un lot de publicacions de Mètode al final de cada trimestre.

© Mètode 2020
POST TAGS: