Un estudi analitza quins són els mites sobre el càncer més estesos entre els futurs periodistes

Una enquesta a 249 estudiants de periodisme mostra la pervivència de diverses creences errònies

estudi

Tot i que cada vegada hi ha més informació sobre el càncer, encara hi ha mites i concepcions errònies que persisteixen entre els estudiants de periodisme. A aquesta conclusió arriba un recent estudi, realitzat per l’Observatori de les Dues Cultures, grup d’investigació de la Universitat de València dirigit pel professor de Periodisme Martí Domínguez.

La investigació, publicada en la revista European Journal of Cancer Care i duta a terme per Martí Domínguez i Lucía Sapiña, analitza les respostes de 249 estudiants de periodisme a una enquesta sobre alguns dels mites més recurrents en el càncer.

Segons aquestes dades, els tres mites sobre el càncer més estesos entre els participants són que l’actitud pot ser decisiva en el risc de desenvolupar un càncer i en el seu desenllaç (52,2%), que els telèfons mòbils poden causar càncer (48,2%) i que els edulcorants també poden ser causa de la malaltia (40,2%).

L’enquesta, que també incloïa preguntes per a conéixer les fonts més emprades, mostra que el mitjà més habitual per a informar-se sobre qüestions de salut és Internet (75,1%), seguit de la televisió (67,9%). La majoria (61%) també consideren la família com a font principal d’informació en aquests temes, per davant dels professionals mèdics (43,8%) i dels amics (33,3%).

Els resultats també mostren que aquells que confien en la família, els amics i en Facebook per a estar informats sobre salut són més proclius a creure en determinats mites. Per edats, aquestes creences són més comunes en el grup de menys edat (17 a 19 anys) que en el de majors de 20 anys.

La falsa idea que tot provoca càncer

El càncer és un dels principals problemes de salut en l’actualitat. La falsa idea que tot produeix càncer pot contribuir a una percepció del risc exagerada en alguns casos i minimitzada en altres, davant riscs provats.

Donada la gran quantitat d’informació sense contrastar que hi ha en circulació és més important que mai atendre només fonts d’informació fiables. Les bases del coneixement de les rutines productives per a un periodista s’estableixen en la universitat. És més, resulta especialment necessari incrementar el valor d’aquesta formació en un context en què molts mitjans de comunicació han retallat plantilles i no hi ha temps per a ensenyar l’ofici als nous informadors.

Atenent els resultats, els investigadors consideren que s’hauria d’incrementar la formació dels estudiants de Periodisme des dels primers anys de la carrera amb coneixements de medicina basada en l’evidència i de com minimitzar els biaixos en la informació sobre salut.

Finalment, caldria estudiar amb més profunditat el paper que tenen les famílies com a font d’informació en temes de salut i considerar-les com a agents destacats en qualsevol campanya informativa o de conscienciació sobre malalties en general i sobre el càncer en particular.

Domínguez, M., & Sapiña, L. (2919). From sweeteners to cell phones—Cancer myths and beliefs among journalism undergraduates. European Journal of Cancer Care, e13180. doi: 10.1111/ecc.13180

© Mètode 2019