paisatge salvem horta protecció territori

Emergència climàtica i protecció del territori

Tant en el cas de les grans obres –autopistes o línies d’alta velocitat ferroviària– com en els nous desenvolupaments urbanístics expansius que no responen a les necessitats reals de més habitatges, és urgent declarar el final del creixement pel creixement i abordar polítiques alternatives de vertader interès social i ambiental.

0
la cala encantada

Retorn a la cala encantada

Amb motiu dels 25 anys de Mètode, Vicenç M. Rosselló recupera La cala encantada, un estudi al voltant de la ciència i cultura de la cala mediterrània, publicat a l’estiu de 2012.

0

La costa i el mite de Sísif

Molt abans d’arribar la globalització, en temps del desarrollismo, gran part del territori espanyol que no disposava de potencial endogen per a impulsar la industrialització va trobar en el turisme de sol i platja la via del desenvolupament; especialment a la costa mediterrània i les illes.

0
Turisme i cales

El paisatge del ciment

L’onada urbanitzadora que arribà a les Illes Balears des de mitjan segle XX de la mà del turisme transformà enormement el litoral de les illes.

0
cales a Mallorca

Les coves i les cales a Mallorca

L'exploració de cavitats litorals al Migjorn de Mallorca, moltes amb importants continuacions subaquàtiques, suggereixen la relació genètica i hidrològica entre les cales i l'endocarst.

0
El carst ajuda a la formació de coves

El món subterrani i les cales

La convergència de diversos factors és essencial en la gènesi de les cales. El carst, provocat per la dissolució de roques calcàries i responsable de la formació de la majoria de coves, n'és un destacat.

0

Cales i «cales»

Al Mediterrani, el terme 'cala' abunda per a denominar qualsevol racó d’un litoral rocallós. Però les cales en sentit estricte són definides pel seu component calcari.

0
Evolució de la costa

Evolució recent de la costa

Estudi de l'evolució de la costa així com amb quines tècniques –per exemple, el tractament digital d'imatges– es poden mesurar els canvis.

0
Sa Dragonera

La protecció del litoral a les Illes Balears

Article sobre com la urbanització salvatge a les Illes Balears ha fet que els habitants prenguen consciència de la importància de preservar el litoral.

0

Retrobar la natura del litoral valencià

Article que argumenta la necessitat de recuperar i protegir àrees naturals del litoral valencia, i descriu les accions que ja s'han fet per a aquest fi.

0