Vicenç M. Rosselló
Professor emèrit de Geografia física. Universitat de València.
la cala encantada

Amb motiu dels 25 anys de Mètode, Vicenç M. Rosselló recupera La cala encantada, un estudi al voltant de la ciència i cultura de la cala mediterrània, publicat a l’estiu de 2012.
0

Nacional de qui? No creieu que vull fer demagògia: si existeix

0

Al Mediterrani, el terme 'cala' abunda per a denominar qualsevol racó d’un litoral rocallós. Però les cales en sentit estricte són definides pel seu component calcari.

0
La cala encantada

Obriu-me dins el mar, vells pescadors, que m’entri de verdor una alenada, que tingui llum de barques i pinar i el sol em transparenti el joc de

0
poetes

Hi ha matèria poètica a l’Horta de València? O a les hortes? Una sèrie de dualitats ens pot situar a favor o en contra de l’objecte (poètic) horta. Aquestes dualitats expliquen tal volta que els nostres poetes no hagen fet gaire cas de l’Horta.
0
90-53

The urban realism of the enlightened Tomàs V. Tosca. Tomàs V. Tosca, clergyman belonging to the nouatores movement, with solid physic-mathematical knowledge, finished an

0
58-53

Fa molts segles que la representació espacial malda per concretar en dues dimensions –les d’una superfície plana com pot ser una làpida, un pergamí

0
cartes portolanes

Fa devers un any s’inaugurava a Ciutat de Mallorca, molt prop del casal on habitava i treballava a final del segle xiv Jafudà Cresques,

0