Per què les dones viuen més que els homes?

Pregunta enviada per ROBERTO SOLANO. ANA GARCÍA respon:

Efectivament, als països més desenvolupats l’esperança de vida és major en les dones. Això és degut a una combinació de factors biològics i d’hàbits de vida. Així, per exemple, està la protecció hormonal dels estrògens davant les causes de mort més freqüents com són els accidents vasculars (cerebrals i cardíacs). Pel que fa a altres factors, la dona tradicionalment ha mantingut estils de vida més saludables, amb una menor vinculació a hàbits tòxics com l’alcohol i el tabac. En qualsevol cas, es podria afegir que viure més no és viure millor.

En altres països, amb índexs més baixos de desenvolupament, l’esperança de vida en les dones també és menor. Això és degut a les desigualtats socials, a la discriminació que pateixen, a un nombre més elevat de mort en accidents, pel VIH, el part i, fins i tot, el suïcidi.

Ana García. Cap Clínic de Ginecologia. Fundació Institut Valencià d’Oncologia (IVO).

Més informació:

Borrás Blasco, C., 2004. «Sexe i longevitat: per què les dones viuen més que els homes?». Mètode, 43: 78-81.
Organització Mundial de la Salut, 2009. Women and Health: Today’s Evidence Tomorrow’s Agenda.

© Mètode 2013