[Avançament editorial] Cròniques de l’ADN: Turisme

Article publicat el 21 de maig de 2018 en «L'ADN de la setmana» de Pere Puigdomènech en El Periódico de Catalunya

Turisme

Tenim discussions sobre el turisme a casa nostra. D’una banda, és un dels pilars de la nostra economia; d’altra, hi ha veïns que se senten molestos pel que consideren un excés. Una cosa semblant ens passa arreu del planeta. El turisme és una activitat que creix de forma constant arreu del món creant riquesa, però els seus efectes es fan sentir de forma creixent. Un estudi recent calcula que és una activitat que produeix actualment fins a 8 % de les emissions de gasos amb efecte hivernacle i que pot arribar a ser-ne un dels principals productors en el futur.

«Un estudi recent calcula que el turisme és una activitat que produeix actualment fins a 8 % de les emissions de gasos amb efecte hivernacle»

Un recent estudi liderat per grups de recerca australians ha tractat de fer un balanç global dels efectes del turisme sobre el medi ambient. El mateix grup va publicar no fa gaire un balanç de les emissions de gasos per part del sistema de salut al seu país i van concloure que representava al voltant del 7 % de les emissions. Aquesta és una xifra una mica inferior a la que troben pel turisme a escala mundial. Per arribar a aquest valor, han sumat les emissions produïdes pels viatges amb les relacionades amb l’activitat de menjar o de compres que els turistes efectuen en els països de destinació.

El turisme és una activitat relativament moderna. En totes les èpoques hi ha hagut viatgers que rodaven pel món. Els pelegrinatges medievals es poden considerar també una forma de turisme, però és sobretot quan es generalitzen les vacances pagades durant el segle xx que el turisme apareix com a activitat massiva. El creixement econòmic arriba actualment a molts països i els seus habitants senten la necessitat de visitar altres llocs. Certament el turisme pot ser un factor d’enriquiment cultural per al visitant i en molts llocs és una font important de riquesa. L’actual estudi estima, però, que en algun país com les Maldives el turisme produeix més del 90 % de les emissions d’efecte hivernacle del país. No és una activitat neutra i no ens hauria d’estranyar que en el futur algú proposi reduir-la.

 

© Mètode 2020
Llicenciat en Física i doctor en Biologia. És professor d’investigació del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CSIC-IRTA-UAB-UB) de Cerdanyola (Barcelona, Espanya). Ha treballat en els dominis de la biofísica, la biologia molecular i la genòmica, i actualment la seva recerca se centra en les plantes. La comunicació de la recerca als ciutadans, la política científica i la integritat de la ciència han estat objecte de les seves publicacions. Ha tingut funcions de direcció en centres d’investigació i és membre actiu d’institucions acadèmiques d’àmbit europeu i de parla catalana.