Mètode Science Studies Journal obté el Segell de Qualitat FECYT

segell de qualitat fecyt

La revista Mètode Science Studies Journal, editada pel Vicerectorat d’Investigació de la Universitat de València, ha obtingut el Segell de Qualitat FECYT en la 8a Edició d’Avaluació de la Qualitat Editorial i Científica de les Revistes Científiques Espanyoles.

Aquest distintiu identifica aquelles publicacions científiques espanyoles que compleixen una sèrie de requisits de professionalització internacionalment reconeguts i s’ha convertit en un dels principals indicadors de qualitat de les revistes científiques a Espanya. El Segell de Qualitat FECYT se suma a altres indicadors internacionals que acrediten la qualitat de la revista Mètode, com ara la inclusió en les bases de dades SCOPUS i JCR.

Per al director de Mètode, el professor de Periodisme de la Universitat de València Martí Domínguez, aquest segell significa «un reconeixement a la trajectòria de la revista i a la seua qualitat». Segons el director, amb aquest distintiu Mètode millora la seua visibilitat i ofereix un al·licient més als autors i autores que publiquen els seus articles en la revista, que veuran reconeguts més fàcilment en el seu currículum les publicacions en Mètode.

De les 243 revistes que es presentaven a l’avaluació per a obtenir el Segell, 121 han aconseguit aquest reconeixement. El segell ha de renovar-se periòdicament, per la qual cosa Martí Domínguez assenyala que l’objectiu ara és mantenir el nivell d’excel·lència i rigor exigits per la FECYT.

Mètode Science Studies Journal

 La revista Mètode Science Studies Journal va iniciar una nova etapa en 2013 amb la posada en marxa de la revisió per persones expertes dels seus articles, així com la creació d’un comitè científic de rellevància internacional entre els quals s’inclouen, entre d’altres, Janet Browne (Universitat de Harvard), Leah Ceccarelli (Universitat de Washginton), Danniel C. Dennett (Universitat de Tufts), Dominique Brossard (Universitat de Wisconsin-Madison), Thomas Glick (Universitat de Boston), Martin Rees (Universitat de Cambridge), Patricia Fara (Universtat of Cambridge), Susanna Priest (Science Communication) o Michael Ruse (Universitat Estatal de Florida). La revista publica assajos i revisions sobre temes d’actualitat científica, sempre des d’una perspectiva de la comunicació i difusió de la ciència, així com de les relacions entre ciència i societat.

Mètode Science Studies Journal es troba indexada en bases d’impacte i de qualitat com les ja citades Scopus i JCR (ESCI), així com ERIH PLUS, REDIB, Latindex o MIAR, entre altres, a les quals ara se suma el Segell de Qualitat FECYT.

© Mètode 2023