Martí Domínguez
Director de Mètode.

La línia roja: aquest és el títol del nou número de Mètode, dedicat a estudiar els avenços realitzats en el coneixement del càncer.
0

S'observa un seguiment desigual del Dia Mundial del Càncer als diaris analitzats, amb notícies sovint encapçalades per titulars sensacionalistes. Un altre perill que s'hi adverteix és la confusió entre informació i publicitat.
0

«Encara avui, un bon nombre de ments distingides semblen incapaces d’acceptar i fins i tot de comprendre que, a partir d’una font sorollosa, la

0

«Qualsevol pot determinar l’edat de les abelles de la següent manera: les nascudes l’any en curs són brillants i tenen el cos verd oliva.

0

«Com que les coses són més antigues que les lletres, no és sorprenent que en els nostres dies no apareguen escrits sobre l’ocupació de

0

«Quando se baxa de los montes áridos y destemplados de Benifazá, ó después de atravesar la multitud de montes y barrancos que ocupan lo

0

«El que realment fa que la ciència progresse són les idees noves, fins i tot les falses» Karl Popper «El mètode científic no serveix per a tenir

0

«Cap home és tan vell que no crega que pot viure un altre any.»Ciceró, De senectute.«Tots els homes són mortals: i ho saben. N’hi ha

0

Article-homenatge al gran Ramón Margalef, l'ecologista més important de catalunya i un dels mes coneguts del món, de la ma del periodista i director de la revista, Martí Domínguez.
0

«Entre les “specials belleses” de València assenyalades per Francesc Eiximenis en el seu llibre Regiment de la cosa pública, esmentava en el sisé lloc els

0